Reasons of 2008 Global Economic Crisis, Measures Taken and Recommendations for Turkey

Authors

  • Mustafa METE Gaziantep of University
  • Filiz SANAL ÇEVİK Kocaeli of university
  • M.Vahit EREN Şırnak of University

DOI:

https://doi.org/10.18533/jefs.v2i02.64

Keywords:

Global financial crisis, Measures, Mortgage sector, Real sector.

Abstract

Starting in the USA housing sector in June 2007 and acquiring global dimension in September 2008, many macroeconomic factors played influential roles in the formation of the recent global economic crisis. Spreading from the USA to other developed economies at first and to developing economies afterward , the crisis gradually acquired a real dimension. Though as a consequence of the measures taken, there have been some signs of recovery in the global economy since the second half of 2009; it is thought that there are still some significant risks in the process of permanent recovery process. This study an examination of the policies applied and the result achieved has been done in the context of the globe in general and Turkey in specific. The scrutiny led to some policy recommendations for facing similar crisis in the future.

References

Akbulut, Ramazan 2010. Son yaşanan küresel financial prize ve Türk finances sektörü uzerindeki retailer. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2(2): 45-68.

Akdoğan Gedik, Melek 2010. Türkiye’in Kriz Geleneği ve Küresel Krizin Türkiye Ekonomisine Yansımaları, Küresel Kriz ve Türkiye (Ed. Seyfi Karahan), Adana: Karahan Kitabevi, p.63-124.

Arslan, Mustafa 2010. 1929 Büyük Buhranı Ve 2007-2008 Küresel Krizi-Keynesyenizm Açısından Bir Karşılaştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye ABD, Ankara.

Atay, Melike 2010. Küresel Krizde Kriz Erken Uyarı Sinyalleri Olarak Uluslararası Sermaye Hareketleri: Türkiye Örneği, Halil Seyidoğlu’na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Nobel Yayınları, Ankara, p.361-385.

Bağımsız Sosyal Bilimciler 2009. Türkiye’de ve Dünya’da Ekonomik Bunalım, 2008-2009, Yordam Kitap, İstanbul.

Birdal, Murat 2009. Bir Krizin Anatomisi: ABD Mortgage Piyasasının Kurumsal Yapısı ve Krizin Dinamikleri, Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey.

Darıcı, Bülent; Fatih M. Öcalve Mete C. Okyar 2010. Küresel Finans Krizi Çerçevesinde Üretim ve İstihdam Göstergeleri: Reel Sektör Etkileşimi ve Reel Sektör Öncül Endekslerinin Analizi, Halil Seyidoğlu’na Armağan Finansal Kriz Yazıları, Nobel Yayınları, Ankara, p.173-208.

Demir, Faruk; Ayşegül Karabıyık, Emine Ermişoğlu veAyhan Küçük 2008.ABD Mortgage Krizi, BDDK Çalışma Tebliği Sayı 3, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/5176ABDMORTGAGE05082008x.pdf (25.10.2011).

Hazine Müsteşarlığı 2009. Küresel Mali Krize Karşı Politika Tedbirleri, August, p.5, http://www.hazine.gov.tr/doc/Guncel/PolitikaTedbirleri.pdf (28.01.2011). http://www.tcmb.gov.tr(25.10.2011), http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2011/DUY2011-21.pdf (15.05.2011)

İncekara, Ahmet 2010. 2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi 2008-2009, İktisadi Araştırmalar Vakfı,p.42, http://www.iav.org.tr/makale.asp?id=11 (17.09.2010).

Karakayalı, Hüseyin; İlkay Dilber, Erdem Hepaktan ve Ferhan Sayın 2010. Kriz Sonrası İstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri, International Symposium-V Restructuring The Economy After The Global Crisis, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-29 May, Erdek,:277-289.

Konur, Fatih ve Kemal Çakıcı 2010. Küresel Krizin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri, International Symposium - V Restructuring The Economy After The Global Crisis, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-29: 443-451.

Metinsoy, Yavuz 2010. Küresel Finansal Kriz Ve Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Olası Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat ABD, Afyonkarahisar.

Öcal, Fatih Mehmet 2011. Küresel Ekonomik Krizin Reel Sektöre Etkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Dış Ticaret Analizi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10(36):204-225.

Sönmez, Mustafa 2010. Teğet’in Yıkımı: Dünyada ve Türkiye’de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve Gelecek, 1stpress, Yordam Kitap, İstanbul.

Takım, Abdullah 2011. Küresel Krizin Türkiye’de Finansal Kesim Üzerindeki Etkileri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol: 10(35), p.337-352.

TİSK Yayınları 2009. İşsizlikle Mücadele: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler, Edition Number: 302, Aralık, Ankara, http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id= 111 (02.02.2010).

Tutar, Erdinç; Filiz Tutar ve Mehmet Vahit Eren 2011. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü, Güvenirlilik Açısından Sorgulanması Ve Türkiye, Akademik Bakış Dergisi, Issue:25, p.1-24, http://akademikbakis.org/25/20.pdf (14.11.2011).

Tülerli, Türkay 2009. Küresel Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülkelerde Bankacılık Sektörüne Etkisi; Türkiye Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar ABD, İstanbul.

Vidinoğlu, Erol ve Ergun Kaya 2010. Küresel Ekonomik Kriz Üzerine Değerlendirme, International Symposium - V Restructuring The Economy After The Global Crisis, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-29 May, Erdek, p.337-343. www.hazine.gov.tr (26.10.2011).

Yıldırım, Süreyya 2010. 2008 Yılı Küresel Ekonomi Krizinin Türk Reel Ekonomisi Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri, International Symposium - V Restructuring The Economy After The Global Crisis, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 27-29 May, Erdek, p. 487-496.

Zorlu Başyiğit, Merve 2010.2008 Küresel Finansal Krizinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat ABD, Kocaeli. www.worldbank.org/ (16.02.2012). www.imf.org (16.02.2012).

Downloads

Published

2014-06-20

Issue

Section

Articles